prieklojimis

prieklojimis
príeklojimis sm. (1) , prýklojimis (ž.) (1) Vkš 1. tam tikras klojimo priestatas šiam bei tam susidėti: Kluonai su galiniu įvažiavimu turėjo erdvius prieklojimius, kuriuose buvo laikomi ratai, rogės . Nuvažiuok į prieklojimį ir iškinkyk Rm. Ant príeklojimio karčių jie sukrovė žirnius . 2. klojimo stoginė, padanga: Žemaitiškiems kluonams būdingas virš durų gana masyvus stogas, paremtas stulpeliais (palagas, padanga, prieklojimis) . Jei blaški rugius, tai žiūrėk, kur blaški, netaškyk į príeklojimį Srv. 3. vieta netoli klojimo, kluono: Príeklojimy pribarstyta daug šiaudų Vb.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prieklojimis — dkt. Pristatýti prieklojimį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palagas — 1 ×pãlagas (rus. пoлoг, brus. пoлaг) sm. (1), (3b) 1. Kv, Tl stoginė, padanga prie kluono: Žemaitiškiems kluonams yra būdingas virš durų gana masyvus stogas, paremtas stulpais (palagas, padanga, prieklojimis) rš. Pãlagas yra priaugęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieklaimis — sm. (1) NdŽ, prieklaimỹs (3a) Vp žr. prieklojimis 1: Aš manau ir prieklaimỹ kraut šiaudus Dl. Prieklaimỹs prikrautas šiaudų Km. Klaimas jau pilnas, reiks vasarojus dėt prieklaimin Bgs. Be prieklaimio ir klaimas greičiau supūsta An …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieklaimė — sf. (1) Tr, Žmt, Ldk, Gdr, prieklaimė̃ (3a) Sdk žr. prieklojimis 1: Prieky kluono atatvėrimas – prieklaimė Smal. Kai naują klaimą pastatė, tai kuliamą mašiną prieklaimėj antaisė Psn. Pažiūrėk, ar nėra pelų prieklaimėj Ut. Šieną prieklaimėn… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieklojimė — sf. (1) NdŽ žr. prieklojimis: 1. Į prieklojimę įpuolė brolienė LzP. Pilną prieklojimę prikratėm OG200. Prieklojimė tai ne ažačia, bet ko nepadėsi Prng. Liepė darbinykam iškast prieklojimė[je] gilią duobę BM142. Bernas, eidamas liuobtis, žiūri –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priekluonis — sm. (1) NdŽ, Užg, priekluonỹs (3a) Vel priestatas prie kluono, prieklojimis: Priekluonis prikrautas šiaudų Grv. Priekluonỹs reikalingas šiaudam, vežimam laikyt Grv. Priekluonỹs prikrautas šieno Pns. Seniau tėvas pastatė karvę priekluonyj, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”